ZAKUPY W PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne posiada w sprzedaży niżej wymienione pozycje wydawnicze:LOGOPEDIA, T. 29, PTL 2001 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 30, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 31, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 32, PTL 2003 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 33, PTL 2004 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 34, PTL 2005 waga 1 kg                   cena 27,00 zł

LOGOPEDIA, T. 35, PTL 2006 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 36, PTL 2007 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 37, PTL 2008 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 38, Nakład wyczerpany

LOGOPEDIA, T. 39/40, PTL 2010/11 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  41, PTL 2012 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  42, PTL 2014 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  43/44, PTL 2015 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  45, PTL 2016 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  46. PTL 2017 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  47-1. PTL 2018 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  47-2. PTL 2018 waga 1 kg Logopedia jubileuszowa w cenie 60.00 PLN

SKALA DYZARTRII, WERSJA DLA DZIECI, waga 0,35 kg cena 27,00 zł

LOGOPEDYCZNY TEST PRZESIEWOWY waga 0,35 kg cena 31,50 zł

Istnieje możliwość zakupu wydawnictw PTL bezpośrednio w siedzibie PTL w Lublinie za gotówkę.

Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona,

informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em. Dodatkowo do każdej
standardowej paczki (bez względu na to, 
czy jest wystawiona faktura czy nie) doliczana jest opłata za wysyłkę, powiększona o 23%vat . Kwota, którą zamawiający powinien wpłacić to:koszt zamawianej pozycji + koszt paczki + 23% VAT od kosztu paczki 

Koszt przesyłki można wyliczyć klikając tutaj http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm 

Informujemy jednocześnie, że ZG PTL nie prowadzi sprzedaży wydawniczej za zaliczeniem pocztowym oraz nie realizuje zamówień telefonicznych i mailowych.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin
PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Polskie Towarzystwo Logopedyczne uprzejmie informuje, że zamówienia realizowane są raz w miesiącu w chwili otrzymania wyciągu z banku za dany miesiąc. Wyciąg dociera do nas około 10 dnia następnego miesiąca. I tak jeśli wpłaty dokonacie Państwo np. w październiku, przes

y

łka powinna do Państwa dotrzeć do 20 listopada.