Zaproszenie na szkolenie „Organizacja przesiewowych badań słuchu, głosu i mowy dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną”

Zaproszenie na szkolenie „Organizacja przesiewowych badań słuchu, głosu i mowy dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną”Szanowni Państwo,

 

 
Mamy zaszczyt zaprosić na bezpłatne szkolenie
pt. „Organizacja przesiewowych badań słuchu, głosu i mowy dla dzieci
rozpoczynających naukę szkolną”.

 

 
Odbędzie się ono zdalnie poprzez aplikację MS Teams, 24 listopada (środa)
br. w godz. 17:00 – 20:00.
 
 
Zapisy pod adresem:
 
 
Szkolenie poprowadzą:
  prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
  dr. hab. Tomasz Woźniak prof. UMCS i UŁ
  mgr Anna Błaszczak
 
 
W ramach szkolenia przedstawione zostaną rozwiązania dotyczące:
 
 
1. Organizacji badań przesiewowych zaburzeń komunikacji u
dzieci rozpoczynających edukację szkolną na podstawie doświadczeń
programów tego typu realizowanych na Mazowszu
(przesiewlubelskie.pl). Prezentowane rozwiązania organizacyjne stanowić
mogą podstawę opracowywania wniosków o środki UE z zakresu wspieranie
włączenia społecznego i zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 
 
2. Procedury wykonywania badania przesiewowego, użytych technologii i
unikalnych narzędzi badawczych, zezwalających na przesiewową ocenę słuchu,
zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, głosu i mowy w czasie 20-30
minut.
 
 
3. Wykorzystania wyników badań w budowaniu społecznej świadomości wagi
oddziaływań logopedycznych w edukacji i zdrowiu publicznym.
 
 
Szkolenie jest skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Każdy, kto chciałby wziąć udział, lecz nie wpłacił składki członkowskiej za
obecny rok, może uzupełnić brakującą składkę  do 7 dni przed terminem
szkolenia oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres
ptl@poczta.umcs.lublin.pl , a następnie zarejestrować się poprzez
formularz zgłoszeniowy.
 
 
W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób, w związku z tym przy
kwalifikacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem dostępnym w załączniku.
 
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
 
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu!
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
w imieniu organizatorów szkolenia
 
mgr Anna Błaszczak
Kierownik Biura
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego