Komunikat na temat projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Komunikat na temat projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Szanowni Państwo,


Dziękujemy za pytania dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 20.01.2022 r. Podzielamy Państwa zaniepokojenie i podejmujemy działania służące temu, by zapisy tej ustawy były korzystne dla polskich logopedów. Obecnie jest wypracowywane stanowisko środowiska logopedów na temat projektu ustawy z udziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów, przedstawicieli ośrodków akademickich w Polsce kształcących logopedów oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologopedii. Planowane jest również spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Ostateczne uwagi dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i stanowisko Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zostaną Państwu przedstawione na stronie PTL (www.polskietowarzystwologopedyczne.pl) pod koniec lutego.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego