BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2011
25

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 3-4.

List Przewodniczącego ZG PTL, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 5-8.

Barbara Ostapiuk, Lilianna Konopska, Małgorzata Stecewicz, Logopedia jako młoda interdyscyplinarna dziedzina wiedzy w służbie osób językowo niepełnosprawnych, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 13-23.

Małgorzata Wizjan, Jakość realizacji polskiego fonemu /r/ u uczniów klas 0–III szkoły podstawowej, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 24-35.

Elżbieta Kojder-Sowińska, Dziecięce artykulacje wśród dźwiękowych realizacji fonemu /r/ u dzieci w wieku przedszkolnym (propozycja klasyfikacyjna), „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 36-56.

Małgorzata Polańska-Matz, Dać czas, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 57-63.

Wanda Próchnicka, Czyje kompetencje można sprawdzić w testach gimnazjalnych?, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 64-67.

Jolanta Panasiuk, Metodyka postępowania logopedycznego w przypadku afazji motorycznej kinestetycznej (aferentnej) repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. część V, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 68-89.

Monika Grzeszczuk, Diagnoza i terapia oligofazji u pacjentki z zespołem Bourneville’a Pringle’a, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 90-108.

Elżbieta Maria Minczakiewicz, Zofia Kordyl (1920–2009) jednym z prekursorów w dziedzinie badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 109-113.

Karol Pawlas, 30 lat działalności Śląskiego Oddziału PTL. V Ogólnopolska konferencja, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 114-117.

Łucja Skrzypiec, Katarzyna Węsierska, Konferencja Ośrodka „Metis” w Katowicach zainaugurowała obchody europejskiego dnia Logopedy na Śląsku, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 118-120.

Łucja Skrzypiec, Interdyscyplinarna konferencja na temat niedosłuchu centralnego, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 121-123.

Aktualności, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 124-136.