Dolnośląski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Dolnośląski
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu,
ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. 71-355-67-19

Skład Zarządu

Przewodnicząca:
mgr Alina Butkiewicz

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Barbara Teodorczuk

Sekretarz:
mgr Alina Cielecka

Skarbnik:
mgr Agnieszka Reisch-Radaczyńska

Członkowie:

mgr Bożena Dittweld
mgr Bogusława Kwiecińska
mgr Katarzyna Wojnarowska