I Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Diagnoza i terapia logopedyczna w świetle badań

I Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Diagnoza i terapia logopedyczna w świetle badań

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt.: Diagnoza i terapia logopedyczna w świetle badań, która odbędzie się 30 września 2023 r. w Katowicach.

Celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Tak określony temat konferencji wpisuje się w formułę Evidence-Based Practice, która przypomina, że postępowanie logopedyczne powinno być prowadzone w oparciu o najnowsze wyniki badań. Pragniemy zatem podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw badań naukowych w logopedii, a także – co szczególnie istotne – umożliwić prezentację wyników naukowej kwerendy prowadzonej w odniesieniu do diagnozy i terapii zaburzeń mowy.

Szczegółowe informacje na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wh/event/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-diagnoza-i-terapia-logopedyczna-w-swietle-badan/
oraz: https://us.edu.pl/event/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-diagnoza-i-terapia-logopedyczna-w-swietle-badan/

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, dr Kamila Kuros-Kowalska