Konferencja Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN „LOGOPEDIA JAKO NAUKA. Przedmiot i metodologia badań”

Konferencja Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN „LOGOPEDIA JAKO NAUKA. Przedmiot i metodologia badań”


Zapraszamy na Konferencję
Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN
„LOGOPEDIA JAKO NAUKA. Przedmiot i metodologia badań”


Więcej informacji na stronie: https://www.logopediajakonauka.pl/