Łódzki Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Łódzki
ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź
tel:
… wkrótce …
adres e-mail : ptloddziallodz@wp.pl

Skład Zarządu

Przewodnicząca:
dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

Z-ca Przewodniczącej:
I Zastępca: dr Ewa Gacka
II Zastęca: mgr Mateusz Szurek

Sekretarz:
dr Ewelina Zając

Skarbnik
mgr Paulina Zielińska


Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:
dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

Członek:
dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek
dr Monika Kaźmierczak