LOGOPEDIA Tom 49-2, 2020

LOGOPEDIA Tom 49-2, 2020

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2020
49-1

Strona tytułowa „Logopedia”, 49-2, 2020

Strona redakcyjna, „Logopedia”, 49-2, 2020

Spis treści „Logopedia”, 49-2, 2020

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 7-9
DOI: https://doi.org/10.24335/t3sj-jj53

Zbigniew Tarkowski, Profesor Tadeusz Gałkowski (1936–2020), „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 13-16
DOI: https://doi.org/10.24335/d2at-r469

Jolanta Panasiuk, Profesor Marceli Klimkowski (1937–2020), „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 17–20
DOI: https://doi.org/10.24335/r2x6-3y34

Ewa Hrycyna, Aktualne problemy terapii logopedycznej w zaburzeniach należących do spektrum autyzmu – podmiotowość, celowość, metoda, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 23–37
DOI: https://doi.org/10.24335/nfjp-z012 = Current Problems of Speech and Language Therapy in Autism Spectrum Disorders – Subjectivity, Purposefulness, Methods and Scientific Evidence (eng. ver.)

Ewa Boksa, Kooperatywne aspekty komunikacji osób podejrzanych o spektrum autyzmu, „Logopedia”, 49-2, 2020, s.39–53
DOI: https://doi.org/10.24335/6cbm-wt35

Magdalena Saj, Sprawności dialogowe w autyzmie. Wyniki badań dzieci 6-7-letnich w normie intelektualnej, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 55–72
DOI: https://doi.org/10.24335/3bv3-8v41

Dorota Szubstarska, Barbara Bednarska, Aspekt poznawczy wczesnego wychowania językowego w kontekście autorskiej metody dialogu i narracji w terapii logopedycznej małego dziecka, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 73–83
DOI: https://doi.org/10.24335/wdzp-vx22

Elżbieta Szabelska, Narracja i renarracja u dzieci z ADHD w wieku szkolnym, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 85–102
DOI: https://doi.org/10.24335/ab52-zs56

Aneta Domagała, Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w łagodnej fazie otępienia, „Logopedia”, 49-2, 2020, s.103–119
DOI: https://doi.org/10.24335/dvy9-k841
ENGLISH VERSION

Jolanta Panasiuk, Interakcyjne zachowania osób z afazją, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 121–151
DOI: https://doi.org/10.24335/cqvc-8y61

Olga Przybyla, Urszula Jęczeń, Trudności w pisaniu i czytaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju koordynacji – studium porównawcze, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 155–176
DOI: https://doi.org/10.24335/cqdb-6m77

Katarzyna Balcerzak, Stan rozwoju mowy dzieci urodzonych z ciąży bliźniaczej i ciąży pojedynczej – analiza porównawcza, „Logopedia”, 49-2, 2020, s.177–196
DOI: https://doi.org/10.24335/6n4f-0g16

Urszula Ciszewska-Psujek, Trudności fonetyczno-fonologiczne osób uczących się języka polskiego jako obcego w perspektywie logopedyczno-glottodydaktycznej, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 199–217
DOI: https://doi.org/10.24335/nhj3-x142
ENGLISH VERSION

Maria Ostasz, Marta Pustuła, Logopedyczny aspekt edytorskich wyróżnień w tomikach wierszy dla dzieci, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 219–232
DOI: https://doi.org/10.24335/s9bh-yj36

Paulina Krzeszewska, Praktyka oparta na dowodach w postępowaniu logopedycznym, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 233–248
DOI: https://doi.org/10.24335/2m31-jr84

Stanisław Grabias, REC: Kalina Kosacka, Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 291, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 251–253
DOI: https://doi.org/10.24335/601q-0n85

Stanisław Grabias, REC: Małgorzata Waryszak, Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosłych. Analiza akustyczna i audytywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 217, „Logopedia”, 49-2, 2020, s. 255–258
DOI: https://doi.org/10.24335/bnam-ct27