LOGOPEDIA Tom 51-1, 2022

Strona tytułowa,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 3

Strona redakcyjna,
„Logopedia” 51-1, 2022, s. 4

Spis treści,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 5-6

Elżbieta Szabelska,
Charakter zaburzeń językowych w ADHD,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 27-41

Wojciech Lipski,
Zaburzenia spójności wypowiedzi w schizofrenii w świetle teorii konotacji,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 43-60

Aleksandra Boroń, Edyta Gurok , Łukasz Kowalczyk, Kalina Kosacka , Katarzyna Węsierska , J. Scott Yaruss,
Evaluating the Experience of Stuttering and Quality of Life among Polish School-age Children: Psychometric Investigation with the OASES-S-PL,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 63-79

Tomasz Woźniak, Alicja Skibicka,
Ocena jakości życia dorosłych osób jąkających się,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 81-99

Justyna Kotowicz , Zofia Wodniecka , Klaudia Tondos,
Dwujęzyczność migowo-mówiona słyszących osób mających G/głuchych rodziców (badania ankietowe dotyczące kontaktu polskiego języka migowego i fonicznej polszczyzny),
„Logopedia”, 51-1, 2022, s.101-118

Patrycja Dziewulska , Ewelina Zając,
Wiedza nauczycieli na temat zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji uczniów z ASD – wyniki badań, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. 119-134

Zofia Zawadka , Zdzisław Marek Kurkowski prof. em.,
Zagadnienia logopedyczne i audiologiczne w czasopiśmie ,,Szkoła Specjalna” w latach 2009–2020, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. 135-156

Agata Witan,
Świadomość polskich logopedów na temat wykorzystania elementów metody werbotonalnej w terapii logopedycznej osób z różnymi zaburzeniami mowy,
„Logopedia”, 51-1, 2022, s. 159-185