LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2021
50-2

Strona tytułowa „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 3

Strona redakcyjna, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 4

Spis treści „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 5-6

Anna Kruczyńska-Werner, Zdolność dyskryminacji słuchowej u dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 11-26, DOI: https://doi.org/10.24335/hgp2-9688

Ewelina Zając, Fluencja werbalna na podstawie wybranych kategorii nazw własnych – badania na grupie dzieci 5-letnich, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 27-52, DOI: https://doi.org/10.24335/74y5-yf87

Renata Gliwa-Patyńska, Fluencja słowna w wybranej kategorii nazw własnych w otępieniu lekkim w przebiegu choroby Parkinsona, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 53-68, DOI: https://doi.org/10.24335/s8cc-mh38

Aneta Domagała, Chyba… może… Mężczyzna pewnie czy coś… – o zmianach w dyskursie pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 69-91, DOI: https://doi.org/10.24335/j0zj-4w48

Magdalena Nilidzińska, Neuropsychologiczne badania ukierunkowanych ruchów rąk, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 93-116, DOI: https://doi.org/10.24335/260p-m338

Ewa Gacka, Wstępne rozpoznanie trudności w zakresie komunikacji językowej, głosu oraz czynności prymarnych u osób po przebytej infekcji COVID-19. Badania własne, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 145-156, DOI: https://doi.org/10.24335/acgm-bs24

Agnieszka Hamerlińska, Joanna Kędzierska, Stosowanie inhalacji przez osoby po laryngektomii całkowitej, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 157-167, DOI: https://doi.org/10.24335/t1z7-sc86

Renata Marciniak-Firadza, Zmysł węchu – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia. (Na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi), „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 169-183, DOI: https://doi.org/10.24335/zsxn-1e91

Urszula Jęczeń, Niepełnosprawność intelektualna i zespół Downa w świetle różnych narracji. Aspekty logopedyczne i społeczne, „Logopedia”, 50-2, s. 235-254, DOI: https://doi.org/10.24335/7fk8-a289 

Aneta Domagała, REC: Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk, Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 198, „Logopedia”, 50-2, s. 257-261, DOI: https://doi.org/10.24335/46cv-n868