LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2021
50-2

Strona tytułowa „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 3

Strona redakcyjna, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 4

Spis treści „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 5-6

Jolanta Panasiuk,
Słowo wstępne, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 7-8,

Anna Kruczyńska-Werner,
Zdolność dyskryminacji słuchowej u dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 11-26,
DOI: https://doi.org/10.24335/hgp2-9688

Ewelina Zając,
Fluencja werbalna na podstawie wybranych kategorii nazw własnych – badania na grupie dzieci 5-letnich, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 27-52,
DOI: https://doi.org/10.24335/74y5-yf87

Renata Gliwa-Patyńska,
Fluencja słowna w wybranej kategorii nazw własnych w otępieniu lekkim w przebiegu choroby Parkinsona, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 53-68,
DOI: https://doi.org/10.24335/s8cc-mh38

Aneta Domagała,
Chyba… może… Mężczyzna pewnie czy coś… – o zmianach w dyskursie pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 69-91,
DOI: https://doi.org/10.24335/j0zj-4w48

Magdalena Nilidzińska,
Neuropsychologiczne badania ukierunkowanych ruchów rąk, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 93-116,
DOI: https://doi.org/10.24335/260p-m338

Małgorzata Ulman,
Zaburzenia sprawności językowych i funkcji poznawczych u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 117-134,
DOI: https://doi.org/10.24335/f8xx-gm69

Ewa Gacka,
Wstępne rozpoznanie trudności w zakresie komunikacji językowej, głosu oraz czynności prymarnych u osób po przebytej infekcji COVID-19. Badania własne, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 137-148,
DOI: https://doi.org/10.24335/acgm-bs24

Agnieszka Hamerlińska, Joanna Kędzierska,
Stosowanie inhalacji przez osoby po laryngektomii całkowitej, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 149-159,
DOI: https://doi.org/10.24335/t1z7-sc86

Renata Marciniak-Firadza,
Zmysł węchu – istota, zaburzenia, diagnoza, terapia. (Na przykładzie logopedy pracującego z dziećmi), „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 161-175,
DOI: https://doi.org/10.24335/zsxn-1e91

Justyna Kudyba,
Diagnoza i terapia logopedyczna bliźniaków w wieku przedszkolnym z autyzmem – studium przypadku, „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 179-199,
DOI: https://doi.org/10.24335/c56n-e508

Kamila Bigos, Jolanta Panasiuk, Aleksandra Popiołek-Janiec,
Afazja a dyzartria. Problemy diagnozy różnicowej w przebiegu powikłanych schorzeń neurologicznych, „Logopedia” 50-2, s. 201-226,
DOI: https://doi.org/10.24335/m2gj-3e31 

Urszula Jęczeń,
Niepełnosprawność intelektualna i zespół Downa w świetle różnych narracji. Aspekty logopedyczne i społeczne, „Logopedia”, 50-2, s. 229-248,
DOI: https://doi.org/10.24335/7fk8-a289 

Aneta Domagała, REC: Renata Kołodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk,
Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 198, „Logopedia”, 50-2, s. 251-255,
DOI: https://doi.org/10.24335/46cv-n868

Jolanta Panasiuk, REC: Justyna Żulewska-Wrzosek,
O deficytach pragmatycznych w dysfunkcjach prawej półkuli mózgu, Wydawnictwo APS, Warszawa 2021, ss.123, „Logopedia”, 50-2, s. 257-258
DOI: https://doi.org/10.24335/nvav-6e39