Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie braku zawieszenia zajęć m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczychoraz poradniach pychologiczno-pedagogicznych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję.
Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.