Podlaski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Oddział Podlaski

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok

Przewodniczący:
mgr Mateusz Bińczak
m.binczak@gmail.com

Z-ca Przewodniczącego:
mgr Magdalena Maj

Sekretarz:
mgr Krzysztofa Złotorzyńska

Skarbnik:
mgr Paulina Bińczak

Członek Zarządu:

mgr Anna Kraszewska