Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

29 marca 2020 r. zmarła w wieku 98 lat prof. zw. dr hab. Maria Zarębina – wybitna językoznawczyni, wieloletnia kierowniczka Zakładu Języka Polskiego krakowskiej WSP, animatorka Podyplomowego Studium Logopedycznego w tej uczelni mająca udział w tworzeniu krakowskiej logopedii, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN w latach 1990-1993, członkini Komitetu Naukowego „Logopedii”, współtwórczyni polskiej afazjologii, autorka tak uznanych prac, jak: Kształtowanie się systemu językowego dziecka (1965), Rozbicie systemu językowego w afazji (1973), Język polski w rozwoju jednostki (1980), Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (1985). Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości.

Cześć Jej pamięci!
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.