Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021r. dotarła do smutna wiadomość o śmierci

Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki,

wielkiego Humanisty, wybitnego Profesora i dobrego Człowieka

ogromnie zasłużonego dla rozwoju logopedii w Polsce.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie i Przyjaciołom. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego