Profesor Maria Zarębina (1922- 2020)

Profesor Maria Zarębina (1922- 2020)

Współzałożycielka oraz kierownik Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania naukowe Profesor Marii Zarębiny obejmowały językoznawstwo ogólne, psycholingwistykę, logopedię i językoznawstwo statystyczne.

Była członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Językoznawstwa PAN – Oddział w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości, pozostanie w naszej pamięci jako wybitny autorytet naukowy, znakomity nauczyciel akademicki i promotor młodej kadry naukowej.