Profesor Tadeusz Gałkowski (1936-2020)

Profesor Tadeusz Gałkowski (1936-2020)

Niezwykle ceniony naukowiec, nauczyciel akademicki, inspirator badań prowadzonych przez wielu polskich badaczy i życzliwy doradca.

Profesor przez wiele lat był związany z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademią Wychowania Fizycznego, a także Uniwersytetem SWPS w Warszawie.

Autor wielu publikacji z zakresu zaburzeń słuchu, upośledzenia umysłowego i autyzmu, założyciel Polskiego Komitetu Audiofonologii i Redaktor Naczelny czasopisma „Audiofonologia”,  przez wiele lat przewodniczący Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

Swoją działalnością przyczynił się znacząco do rozwoju polskiej nauki, a w szczególności surdologopedii i neurologopedii – był założycielem Koła Warszawskiego PTL (1966). Był Mistrzem i Przyjacielem, który dobrym sercem i przenikliwym umysłem przez całe życie służył środowisku naukowemu i ludziom – tworzył, uczył, wspierał.