Świętokrzyski Oddział PTL

Zarząd:

Przewodnicząca –  dr Monika Romaniec

Wiceprzewodnicząca – dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW

Wiceprzewodnicząca – mgr Stenia Zakrzewska

Sekretarz – dr Anna Hajdukiewicz

Skarbnik – mgr Agata Mijas

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – mgr Dorota Święcka

Członek – mgr Julita Sideł

Członek – mgr Damian Kaczmarski

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL OŚ) rozpoczął drugą kadencję

01 października 2021 r. w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTL OŚ.  Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności Zarządu pierwszej kadencji. Dokonano wyboru nowego Zarządu. Opracowano ramowy plan działań na następną kadencję.