Świętokrzyski Oddział PTL

Zarząd:

Przewodnicząca –  dr Monika Romaniec

Wiceprzewodnicząca – dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW

Wiceprzewodnicząca – mgr Stenia Zakrzewska

Sekretarz – dr Anna Hajdukiewicz

Skarbnik – mgr Agata Mijas

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – mgr Dorota Święcka

Członek – mgr Julita Sideł

Członek – mgr Damian Kaczmarski

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11.04.2023

Nie!  Świętokrzyskiego Środowiska Logopedycznego

Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, wyraża swój sprzeciw wobec zawartych w procedowanej Ustawie o niektórych zawodach medycznych zapisów, dotyczących logopedów. Postuluje jednocześnie  uchwalenie odrębnej ustawy, regulującej zawód logopedy z uwzględnieniem specyfiki i interdyscyplinarności logopedii.

W imieniu Zarządu,

Przewodnicząca

dr Monika Romaniec

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL OŚ) rozpoczął drugą kadencję

01 października 2021 r. w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTL OŚ.  Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności Zarządu pierwszej kadencji. Dokonano wyboru nowego Zarządu. Opracowano ramowy plan działań na następną kadencję.