Walne Zebranie Członków PTL

Walne Zebranie Członków PTL

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie postanowień §§ 21 – 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Zarząd Główny PTL zaprasza na Walne Zebranie Członków PTL.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w Lublinie w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS przy ul. Sowińskiego 17 w Lublinie (w sali wykładowej na parterze), w pierwszym terminie 15 czerwca 2024 roku (w sobotę) o godzinie 9:00. Jeśli w pierwszym terminie nie zostanie osiągnięte wymagane kworum obecności 1/10 wszystkich członków, Walne Zebranie PTL rozpocznie się w drugim terminie tego samego dnia o godzinę później, tj. o 10:00, w tym samym miejscu.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków PTL będą następujące sprawy:
1. przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2023;
2. przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PTL w roku 2023;
3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PTL z ich działalności w roku 2023;
4. Zmiana statutu w sprawie podjęcia współpracy z Wydawnictwem UMCS w zakresie wydawania czasopisma „Logopedia”.

Korzystając z okazji, przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2024 i aktualizacji zmieniających się danych osobowych (w szczególności prosimy o uzupełnianie informacji o aktualnym adresie poczty elektronicznej).

Zapraszamy do lektury najnowszych tomów naszego czasopisma dostępnych na stronie internetowej w zakładce „Archiwum Logopedii”.

 

Z poważaniem,

dr Wojciech Lipski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

dr hab. Ewa Wolańska
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego