„Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ich rodzin – uchodźców z Ukrainy. Raport z badań” 

„Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ich rodzin – uchodźców z Ukrainy. Raport z badań” 

Tematem badania były doświadczenia profesjonalistów w zakresie wsparcia oferowanego tej grupie uchodźców, wyzwania związane ze wspieraniem, źródła finansowania wsparcia oraz potrzeby osób
w spektrum autyzmu i ich rodzin w przyszłości. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki badań będą pomocne w organizowaniu wsparcia i pomocy dla tej grupy dzieci i ich rodzin w różnych obszarach.  

Podpisały:

Ewa Pisula

Barbara Winczura

Anna Banasiak 

Raport do pobrania w wersji PDF: Raport z badań