XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL

XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL

  • W dniach 30.06-02.07.2017 r. w Lublinie odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, pt. Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy, który podzielono na trzy części: I. Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego z wyborami nowego Zarządu Głównego, II. Konferencja Naukowa oraz III. Warsztaty naukowe.
  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
    wraz z Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie zorganizował XIX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Spotkanie odbyło się w Lublinie w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Po ponad pięćdziesięciu latach rozwoju logopedii w Polsce, po skrystalizowaniu się zakresu badań i zarysowaniu kierunków refleksji naukowej, nadszedł czas na uporządkowanie terapii logopedycznej. W związku z tym, tegoroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego stał się forum dyskusji nad metodami terapii. Zaprezentowano rozmaite metody postępowania w zaburzeniach mowy w formie wystąpień plenarnych oraz zajęć warsztatowych. Metody terapii rozmaitych zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowali znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych. Dyskusja przewidziana w trakcie Zjazdu miała posłużyć ustaleniu metod terapii przydatnych w poszczególnych zaburzeniach mowy.

Konferencji towarzyszyły targi sprzętu i aparatury medycznej oraz ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne.