2-4.06.2023, XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „60 lat logopedii w Polsce”

2-4.06.2023, XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „60 lat logopedii w Polsce”

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Spotkanie odbędzie się w Lublinie w dniach 2-4 czerwca 2023 r.

Po sześćdziesięciu latach rozwoju logopedii w Polsce, po skrystalizowaniu się zakresu badań i zarysowaniu metodologii badań logopedycznych, nadszedł czas na określenie perspektyw dalszego rozwoju logopedii jako nauki. W związku z tym, tegoroczny Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma się stać forum dyskusji nad terminologią logopedyczną, opisem zaburzeń mowy oraz metodami diagnozy i terapii logopedycznej.

W trakcie konferencji planujemy wystąpienia plenarne oraz warsztaty naukowo-szkoleniowe. Konferencji towarzyszyć będą targi sprzętu i aparatury medycznej oraz ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne.

Zapraszamy do udziału!

Przewodnicząca PTL

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

Kierownik Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS

Informacje dodatkowe:

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UMCS, Pl. M Curie-Skłodowskiej 4, Lublin

Organizator konferencji: Zarząd Główny PTL oraz Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin

Opłata konferencyjna (bez zakwaterowania i wyżywienia):

  • dla członków PTL do 30 kwietnia 2023 r.  –  350 zł
  • dla członków PTL po 30 kwietnia 2023 r. 400 zł.
  • dla osób niebędących członkami PTL do 30 kwietnia 2023400 zł
  • dla osób niebędących członkami PTL po 30 kwietnia 2023.  –  450 zł
  • dla studentów i doktorantów do 30 kwietnia 2023 r. r.  –  150 zł
  • dla studentów i doktorantów po 30 kwietnia 2023 r.250 zł

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje data przelewu.

Rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/L51H1ARTqk61xkta9

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin
89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
Prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem naukowym) oraz dokładnego adresu wpłacającego z adnotacją „XX Konferencja”.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską (dostępna na stronie PTL) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w wysokości 100,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin.

Walne Zebranie

W Walnym Zebraniu będą mogli brać udział jedynie Członkowie PTL, którzy opłacili składkę za rok 2023 w wysokości 100 zł. Podczas Walnego Zebrania odbędą się wybory do Zarządu Głównego PTL. Przypominamy, że Członkowie PTL zgłaszają kandydatury na Członków Zarządu Głównego PTL. Prosimy jednak o wcześniejsze poinformowanie kandydata o zamiarze przedstawienia jego kandydatury.