Zaproszenie na konferencję „NEUROREHABILITACJA ZABURZEŃ MÓWIENIA I POŁYKANIA”

Zaproszenie na konferencję „NEUROREHABILITACJA ZABURZEŃ MÓWIENIA I POŁYKANIA”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na 
XI Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną „Logopedia w teorii i praktyce.
NEUROREHABILITACJA ZABURZEŃ MÓWIENIA I POŁYKANIA
organizowaną przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
wraz z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Rety” w Tarnowskich Górach. 

Konferencja przeznaczona jest dla logopedów, lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek
i studentów. Nadrzędnym celem tego wydarzenia naukowego jest propagowanie wiedzy i nowoczesnych metod rehabilitacji dotyczącej zaburzeń mówienia i połykania dla podniesienia standardów opieki nad pacjentem neurologicznym.
W trakcie konferencji odbędzie się pięć warsztatów szkoleniowych, które mają na celu pogłębienie wiedzy uczestników oraz jej praktyczne zastosowanie w terapii pacjenta.
Konferencja odbędzie się 14.10.2022 r. w godzinach 8.45 –17:00 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Rety” w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.

Program konferencji dostępny jest pod linkiem: program.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.
Udział w konferencji i szkoleniach będzie potwierdzony certyfikatami.

Koszt konferencji:

–  w pierwszym terminie (do 16.09.2022) opłata za udział w konferencji 150 zł ; opłata dla członków PTL –  130 zł

–   w drugim terminie (po 16.09.2022) opłata za udział w konferencji 170 zł ; opłata dla członków PTL –  150 zł
– w dniu konferencji opłata –  200 zł 
– studenci 100 zł
Warunki udziału w konferencji

  1. Do 30  września 2022 roku należy wysłać zgłoszenie udziału w konferencji (zakładka: Formularz zgłoszenia)
  2. Należność za uczestnictwo w konferencji należy uregulować do 30 września 2022 roku  wpłacając określoną kwotę na konto:
    POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY
    Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, PKO SA II O. Lublin: 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
    W tytule prosimy wpisać: IMIĘ i NAZWISKO, KONFERENCJA  REPTY
  3. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: kontakt@ptl.katowice.pl

Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty za udział w konferencji i zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT obejmuje dane wskazane w formularzu zgłoszenia.

Uwaga!

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorzy pozostawiają sobie decyzję o przeniesieniu zgłoszenia na inny warsztat w przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń. O tym fakcie  będziecie Państwo poinformowani.

Podczas konferencji będzie możliwość zakupienia pomocy naukowych.

Na stronie www.ptl.katowice.pl w zakładce: Konferencja 2022 znajdziecie Państwo potrzebne informacje dotyczące tego wydarzenia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:  kontakt@ptl.katowice.pl

Z poważaniem

Zarząd  Śląskiego Oddziału PTL