ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt. „WADLIWE REALIZACJE FONEMÓW. TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt. „WADLIWE REALIZACJE FONEMÓW. TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”

Szanowni Państwo,
z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej Pani Profesor Barbary Ostapiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Logopedyczne w dniach 11-12 czerwca 2022 roku organizuje w formie online na platformie MC Teams OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt. „WADLIWE REALIZACJE FONEMÓW. TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”.
Problematyka konferencji jest związana z twórczością naukową Jubilatki i dotyczy problemów fundamentalnych dla logopedii. Zaburzenia wymowy, ich objawy i mechanizmy są tematem wciąż niedostatecznie zgłębionym w refleksji teoretycznej i zasadach postępowania w praktyce logopedycznej.

Wystąpienia zaproszonych Gości będą dotyczyły następujących zagadnień:

1. Mechanizmy odbioru i tworzenia dźwięków mowy;

2. Zaburzenia rozwoju językowego z perspektywy nauk medycznych;

3. Ocena i prognozowanie językowego rozwoju dziecka na poszczególnych etapach ontogenezy mowy;

4. Objawy zaburzeń i ich przyczyny w odbiorze i tworzeniu dźwięków mowy na potrzeby diagnozy i terapii logopedycznej;

5. Teoria wadliwej wymowy jako podstawa programowania terapii i postępowania logopedycznego;

6. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyslalią.

Zasady uczestnictwa w konferencji:
1.     Zgłoszenie uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/uBDtDvSeGgJ8EVhC8
2.     Wniesienie opłaty na konto PTL (Bank PKO BP, numer rachunku 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106, tytuł przelewu „Wadliwe realizacje fonemów – imię i nazwisko uczestnika konferencji”) w kwocie: 150 zł – dla członków PTL, którzy uiścili składkę członkowską za 2022 rok, 200 zł – dla osób, które nie są członkami PTL, 100 zł dla studentów oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres: ptl@poczta.umcs.lublin.pl
3.     Po wysłaniu zgłoszenia i zarejestrowaniu wpłaty na podany adres mejlowy uczestnika konferencji zostanie wysłany link z systemu MC TEAMS.
4.     Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i uświetnienia Jubileuszu Pani Profesor Barbary Ostapiuk swoją obecnością.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.


Z poważaniem
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego