Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Słuch i mowa w perspektywie logopedii i audiologii”, 11-12.12.2021 r.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Słuch i mowa w perspektywie logopedii i audiologii”, 11-12.12.2021 r.Szanowni Państwo,

w dniach 11-12 grudnia 2021 roku odbędzie się w formie on-line Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem SŁUCH I MOWA Z PERSPEKTYWY LOGOPEDII I AUDIOLOGII, którą – z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dra hab. Zdzisława Marka Kurkowskiego – organizuje Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Do udziału w konferencji zapraszamy logopedów, audiologów, studentów logopedii oraz wszystkich zainteresowanych problemami mowy i słuchu. W programie konferencji znalazły się wystąpienia znamienitych znawców tej problematyki, o uznanym dorobku naukowym w Polsce i na świecie.
W załączniku przesyłamy program konferencji.


Zasady uczestnictwa w konferencji:
1.     Zgłoszenie uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZkzLw1cABXePTC5c7
2.     Wniesienie opłaty na konto PTL (Bank PKO BP, numer rachunku 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106, tytuł przelewu „Słuch i mowa – imię i nazwisko uczestnika konferencji”) w kwocie: 150 zł – dla członków PTL, którzy uiścili składkę członkowską za 2021 rok, 200 zł – dla osób, które nie są członkami PTL, oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres: ptl@poczta.umcs.lublin.pl
3.     Po wysłaniu zgłoszenia i zarejestrowaniu wpłaty na podany adres mejlowy uczestnika konferencji zostanie wysłany link z systemu MC TEAMS.
4.     Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


W imieniu organizatorów,
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego