Zmiana w wysokości składki członkowskiej

Zmiana w wysokości składki członkowskiej

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego z dn. 30 września 2022 r., składka członkowska od 2023 r. wynosić będzie 100,00 zł.

Składkę należy wpłacić na numer konta bankowego:
PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego