Łódzki Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Łódzki ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź tel: 721 604 600 adres e-mail : ptloddziallodz@wp.pl Skład Zarządu Przewodnicząca: dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza Z-ca […]

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021r. dotarła do smutna wiadomość o śmierci Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki, wielkiego Humanisty, wybitnego Profesora i dobrego Człowieka ogromnie zasłużonego dla rozwoju logopedii w Polsce. Cześć […]

Świętokrzyski Oddział PTL

Zarząd: Przewodnicząca –  dr Monika Romaniec Wiceprzewodnicząca – dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW Wiceprzewodnicząca – mgr Stenia Zakrzewska Sekretarz – dr Anna Hajdukiewicz Skarbnik – mgr Agata Mijas   […]