BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 26, 2012

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 26, 2012

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2012
26

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 3-4.

List Przewodniczącego ZG PTL, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 5-7.

Dorota Otapowicz, Zaburzenia połykania u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym„Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 9-20.

Joanna Jaśkiewicz, Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 21-26.

Anna Jaźwińska, Terapia zaburzeń komunikacji w autyzmie w ujęciu stosowanej analizy zachowania, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 27-36.

Paulina Kotyńska, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 35-39.

Agata Panas, Wczesna interwencja terapeutyczna u dzieci w wieku do 3. roku życia, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 40-45.

Magdalena Kryźba, Wstępna diagnoza logopedyczna w pracy początkujących logopedów, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 46-51.

Anna Franczyk, Dogoterapia w pracy terapeutycznej, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 52-64.

Maria Ostrowiecka, „Na psa urok” – zaczarowani dogoterapią, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 65-79.

Iwona Jaźwińska, Logopedyczny rachunek sumienia, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 80-83.

Bożena Kosztyła-Hojna, Anna Kraszewska, Logopedia z fonoaudiologią – unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 84-89.

Urszula Karpińska-Sterkowiec, Sprawozdanie z działalności Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w latach 2010–2012, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 90-92.

Agnieszka Mielewska, Katarzyna Węsierska, Warsztaty szkoleniowe The Stuttering Foundation dostępne także dla polskich logopedów, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 93-95.

Olimpia Madej, Profesor doktor habilitowany Bogdan Adamczyk, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 96-101.

Aktualności, „Biuletyn Logopedyczny”, 26, 2012, s. 102-116.