BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 30-31, 2016/2017

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 30-31, 2016/2017

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2016/2017
30-31

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 3-4.

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 5-7.

Kinga Mietz, Rutynizacja jako determinanta akwizycji języka, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 9-23.

Ewa Hrycyna, Zaburzenia semantyczne i pragmatyczne u dzieci w wieku przedszkolnym – kilka kwestii teoretycznych, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 25-39.

Monika Knychalska-Zbierańska, Metoda werbo-tonalna jako uzupełnienie wychowania słuchowego dziecka z niedosłuchem prelingwalnym − studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 41-53.

Ewa Binkuńska, Artykulacja oraz cechy anatomiczne i fizjologiczne narządów mowy u dzieci pięcio- i sześcioletnich, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 56-73.

Aleksandra Wicher, Wędzidełko języka jako kontrowersyjny problem w logopedycznej refleksji z perspektywy studentki logopedii, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s.75-84.

Edyta Mazur, Karolina Małocha, Afazja a demencja – diagnoza różnicowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 206-2017, s. 85-96.

Małgorzata Krajewska, Dynamika i obraz afazji we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego. Opis przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 206-2017, s. 97-117.

Magdalena Bury, Sprawność komunikacyjna osób ze schizofrenią paranoidalną, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 119-130.

Jolanta Panasiuk, Encefalopatia bokserska – problem logopedyczny, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 131-146.

Aleksandra Matyjasek, Starzenie się a procesy językowe, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 147-167.

Sylwia Filipczak, Jak pokonałam afazję? Wywiad z pacjentką po urazie czaszkowo-mózgowym „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 171-186.

Jolanta Panasiuk, Tomasz Popiołek-Janiec, Mowa na wokandzie. Rzecz o tym, po co prawnikowi logopeda, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 187-200.

Z życia Oddziałów, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 187-200.

Aktualności, „Biuletyn Logopedyczny”, 30-31, 2016-2017, s. 243-263.