BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 32, 2018

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 32, 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2018
32

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 3-4.

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 5-7.

Urszula Jęczeń, Protokół z zebrania Zarządu Głównego PTL, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 7-11.

Olga Jaworska, Dwujęzyczność polsko-angielska na przykładzie wypowiedzi trojga rodzeństwa, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 15-35.

Michał Mazur, Modelowanie celów postępowania terapeutycznego jako podstawa wsparcia rozwoju kompetencji komunikacyjnej, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 37-46.

Magdalena Tarnawska, Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem w świetle teorii rozwojowych, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 47-59.

Katarzyna Januszczak, Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 61-70.

Jacek Szmalec, Ewa Binkuńska, Agnieszka Paczkowska, Monika Kaciska, Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 71-88.

Karolina Odelska, Obraz zaburzeń mowy u dziecka z zespołem Dandy’ego-Walkera, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 89-97.

Ewa Binkuńska, Jacek Szmalec, Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z zespołem Dravet, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 99-112.

Tomasz Woźniak, Terapia jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Lidcombe Program, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 113-119.

Damian Sadłocha, Ruchy ułatwiające artykulację – samogłoski, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 121-135.

Klaudia Kluj-Kozłowska, Rola neurologopedy w diagnostyce różnicowej chorób neurorozwojowych, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 137-154.

Magdalena Urbańska, Postępowanie diagnostyczne w przypadku pacjenta z afazją. Studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 161-171.

Ewa Domarecka, Afazja a pragnozja – diagnoza różnicowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 173-183.

Paweł Majcherczyk, Wolna rozmowa jako ważny aspekt diagnozy i terapii osób z afazją, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 185-193.

Monika Kozera-Wierzchoś, Recenzja książki Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczęśniak, Katarzyna Szyszka, Terapie szyte na miarę. Mutyzm wybiórczy w praktyce logopedycznej, Impuls, Kraków 2017, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 197-199.

Łukasz Maj, recenzja książki Mary Lynch Barbera, Metoda zachowań werbalnych, SCOLARIS, Warszawa 2017, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 201-205.

Jolanta Panasiuk, Recenzja książki Gabriela Lorens, Aleksandra Karwowska, Izabela Więcek-Poborczyk, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wydawnostwo Harmonia, Gdańsk 2017, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 207-211.

Agnieszka Franiczek-Madalińska, Justyna Lara-Czachurska, Natalia Wojciechowska, Sprawozdanie z konferencji Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „AAC – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się. Wskazywanie wzrokiem jako strategia komunikacyjna dzieci z wieloraką niepełnosprawnością (CyberOko, C-EYe, C-Feel)”, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 215-217.

Alina Maciejewska, Ewa Dzięcioł-Chlibiuk, Adrianna Urban-Madziar – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Logopedycznej nt. „Narracja w teorii i praktyce logopedycznej”, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 219-222.

Bożena Suda, Sprawozdanie z konferencji – XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 223-225.

Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w latach 2015–2017, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 227-230.

Aktualności, „Biuletyn Logopedyczny”, 32, 2018, s. 231-258.