BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 33, 2019

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 33, 2019

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2019
33

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 3-4.

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 5-7.

Urszula Jęczeń, Protokół z zebrania Zarządu Głównego PTL, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 9-13.

Magdalena Grabowska, Dynamika rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego – przegląd badań , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 17-28.

Wioletta Pawelec, Rola zagadki w diagnozie i terapii logopedycznej, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 29-44.

Paulina Kotarska, Próba systematyzacji opisu wymowy zdeformowanej , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 45-60.

Agnieszka Król, Współzależność percepcji słuchowej i percepcji wzrokowej na podstawie badań uczniów klas IV , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 61-77.

Aleksandra Kasprzyk, Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 79-92.

Joanna Rutkowska, Rola logopedy w procesie diagnostycznym zaburzeń przetwarzania słuchowego , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 93-104.

Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, Dobre praktyki w diagnozowaniu jąkania w teorii i praktyce logopedycznej , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 105-118.

Mariola Sidor, Językowy model niepłynności mowy jako jeden ze sposobów diagnozowania objawów jąkania , „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 119-128.

Sylwia Kozłowska, Mieczysław Chęciek, Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w zmniejszaniu stanów logofobii – studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 129-144.

Marzena Lisowska, Diagnostyka i co dalej? Z perspektywy rodzica, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 145-154.

Diana Ofczarska, Wojciech Lipski, Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum autyzmu na podstawie The Early Start Denver Model (ESDM). Studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 155-168.

Elżbieta Dawidek, Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w terapii niemówiących dzieci z autyzmem – zastosowanie programu Mówik, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 169-193.

Anna Mycek, Wojciech Lipski, Narracja w schizofrenii. Studium przypadku, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 195-207.

Daria Gleba, Personalny Paszport Komunikacyjny – przepustka do świata rozmów dla osób z afazją. Opinie pacjentów korzystających z narzędzia wspierającego porozumiewanie się – wyniki badań ankietowych, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 109-227.

Agata Byczyńska, Klaudia Piotrowska-Madej, Madej, Technologie informacyjno – komunikacyjne w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 229-251.

Jolanta Panasiuk, Recenzja książki Daria Róg, Personalny Paszport Komunikacyjny – narzędzie wspomagające terapię logopedyczną osób dorosłych z afazją, Fundacja „Między Słowami”, Gdańsk 2019, „Biuletyn Logopedyczny”, 33, 2019, s. 255-260.