BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 38-29, 2014/2015

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 38-29, 2014/2015

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 1640–4491
BIULETYN LOGOPEDYCZNY
LUBLIN 2014/2015
28-29

Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 1.

Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 3.

Wstęp, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 5-7.

Katarzyna Januszczak, Sprawności dialogowe dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z ADHD, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015,
s. 9-21.

Monika Dyrla, Agnieszka Zgórka, Alalia a autyzm. Problem diagnozy różnicowej, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 23-35.

Agnieszka Horodecka, Sprawności realizacyjne u dziecka z rozpoznaniem alalii motorycznej. Studium przypadku 8-letniej dziewczynki, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 37-53.

Monika Budkowska, Wady wymowy u osób dorosłych. Badania w grupie studentów z rotacyzmem, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015,
s. 55-69.

Urszula Ciszewska-Psujek, Anatomiczno-funkcjonalne zróżnicowanie móżdżku a paradygmaty zaburzeń móżdżkowych, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 71-81.

Karolina Śliwa, Rozumienie związków frazeologicznych przez młodzież z uszkodzeniami narządu słuchu, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 83-96.

Iwona Łokińska, Kompetencja i sprawność komunikacyjna w subtypach zespołu Aspergera, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 97-108.

Aneta Kozieł, Językowe wykładniki łagodnych zaburzeń poznawczych u osób z cukrzycą, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 109-126.

Łukasz Krakowiak, Sprawozdanie z konferencji „O tym się mówi…” zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 127-134.

Aktualności, „Biuletyn Logopedyczny”, 28-29, 2014-2015, s. 135-153.