LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Skład Zarządu: Przewodnicząca: mgr Kamila Bigos Zastępca Przewodniczącej: mgr Magdalena Saj Sekretarz: mgr Paulina Mistal Skarbnik: mgr Karolina Małocha kontakt: ptl.lublin@gmail.com Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od ponad pięćdziesięciu lat […]

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNEISSN 1640–4491BIULETYN LOGOPEDYCZNYLUBLIN 201125 Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 1. Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 3-4. List Przewodniczącego ZG […]

Podlaski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo LogopedyczneOddział Podlaskiul. Mazowiecka 3515-301 Białystok Przewodniczący:mgr Mateusz Bińczakm.binczak@gmail.com Z-ca Przewodniczącego:mgr Magdalena Maj Sekretarz:mgr Krzysztofa Złotorzyńska Skarbnik:mgr Paulina Bińczak Członek Zarządu:mgr Anna Kraszewska

Dolnośląski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Dolnośląski Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. 71-355-67-19 Skład Zarządu Przewodnicząca: mgr Alina Butkiewicz Z-ca Przewodniczącej: […]

Łódzki Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Łódzki ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź tel: 721 604 600 adres e-mail : ptloddziallodz@wp.pl Skład Zarządu Przewodnicząca: dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza Z-ca […]

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021r. dotarła do smutna wiadomość o śmierci Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki, wielkiego Humanisty, wybitnego Profesora i dobrego Człowieka ogromnie zasłużonego dla rozwoju logopedii w Polsce. Cześć […]

LOGOPEDIA Tom 49-2, 2020

LOGOPEDIA Tom 49-2, 2020

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNEISSN 0459-6935LOGOPEDIALUBLIN 202049-1 Strona tytułowa „Logopedia”, 49-2, 2020 Strona redakcyjna, „Logopedia”, 49-2, 2020 Spis treści „Logopedia”, 49-2, 2020 Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia”, […]