LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Skład Zarządu: Przewodnicząca: mgr Kamila Bigos Zastępca Przewodniczącej: mgr Magdalena Saj Sekretarz: mgr Paulina Mistal Skarbnik: mgr Karolina Małocha kontakt: ptl.lublin@gmail.com Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od ponad pięćdziesięciu lat […]

LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

LOGOPEDIA Tom 50-2, 2021

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNEISSN 0459-6935LOGOPEDIALUBLIN 202150-2 Strona tytułowa „Logopedia”, 50-2, 2021, s. 3 Strona redakcyjna, „Logopedia” 50-2, 2021, s. 4 Spis treści „Logopedia”, 50-2, 2021, s. […]

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

BIULETYN LOGOPEDYCZNY nr 25, 2011

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNEISSN 1640–4491BIULETYN LOGOPEDYCZNYLUBLIN 201125 Strona tytułowa, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 1. Spis treści, „Biuletyn Logopedyczny”, 25, 2011, s. 3-4. List Przewodniczącego ZG […]

Podlaski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo LogopedyczneOddział Podlaskiul. Mazowiecka 3515-301 Białystok Przewodniczący:mgr Mateusz Bińczakm.binczak@gmail.com Z-ca Przewodniczącego:mgr Magdalena Maj Sekretarz:mgr Krzysztofa Złotorzyńska Skarbnik:mgr Paulina Bińczak Członek Zarządu:mgr Anna Kraszewska

Dolnośląski Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Dolnośląski Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław, tel. 71-355-67-19 Skład Zarządu Przewodnicząca: mgr Alina Butkiewicz Z-ca Przewodniczącej: […]