Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy

Szanowni Państwo, Europejski Dzień Logopedy 2022 przeżywamy w jedności z naszymi braćmi z Ukrainy. Jednocześnie życzymy całemu środowisku logopedycznemu przede wszystkim pokoju serca w tym trudnym dla nas wszystkich […]

Łódzki Oddział PTL

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Łódzki ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź tel: … wkrótce …adres e-mail : ptloddziallodz@wp.pl Skład Zarządu Przewodnicząca: dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza Z-ca Przewodniczącej: […]

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Szanowni Państwo, Wszystkim Członkom i Przyjaciołom Polskiego Towarzystwa Logopedycznegożyczymy, by nadchodzące Święta były okazją do odpoczynku, radości ze spotkań z bliskimi i ze spacerów wśród budzącej się na nowo do życia przyrody. Niech nasze serca […]

Program XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Program XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

ZAKTUALIZOWANY PROGRAM ZJAZDU Szanowni Państwo, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznegowraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków […]

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

26 kwietnia 2021r. dotarła do smutna wiadomość o śmierci Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki, wielkiego Humanisty, wybitnego Profesora i dobrego Człowieka ogromnie zasłużonego dla rozwoju logopedii w Polsce. Cześć […]

LOGOPEDIA Tom 51-1, 2022

LOGOPEDIA Tom 51-1, 2022

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNEISSN 0459-6935LOGOPEDIALUBLIN 202251-1 Strona tytułowa, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. 3 Strona redakcyjna, „Logopedia” 51-1, 2022, s. 4 Spis treści, „Logopedia”, 51-1, 2022, s. […]