Deklaracja Członkowska PTL

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki na dany rok w wysokości 100,00 zł.

Składkę należy wpłacić na numer konta bankowego:
PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106
na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin.