Dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz.

Dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz. – językoznawca i logopeda, specjalizuje się w zakresie fonetyki, fonetyki klinicznej i surdologopedii. Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Zainicjowała w Polsce badania z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej. Obecnie kieruje już drugim projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Badanie mowy zaburzonej i funkcji prymarnych za pomocą artykulografu CARSTENS AG501 i analizatora rozkładu pola akustycznego”. Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTL, członek Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Autorka dwóch monografii, a także kilkudziesięciu artykułów, recenzji oraz haseł encyklopedycznych. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN. Dwukrotna laureatka nagrody Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe.