Dr Wojciech Lipski

Dr Wojciech Lipski – językoznawca i logopeda, specjalizuje się w zakresie psychogennych zaburzeń mowy. Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podejmuje badania z zakresu zaburzeń mowy i języka w ASD oraz u osób chorujących na schizofrenię. Autor licznych publikacji w monografiach naukowych (w tym w podręcznikach), czasopismach oraz monografii autorskiej pt. „Zaburzenia konotacji w schizofrenii”. Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych w UMCS. Redaktor naczelny czasopisma „Logopedia”. Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz Medalem KEN.