EDITORIAL OFFICE

  • ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
Dr Urszula Jęczeń – Secretary, “Logopedia”
ul. Sowińskiego 1
20-040 Lublin, Poland
e-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl