EXECUTIVE BOARD

Siedziba Zarządu Głównego PTL

Adres: ul. Sowińskiego 17, kod. 20-040 Lublin

mapa google

Dyżury: czwartek, piątek w godz. 8.00 – 13.00

Kierownik Biura ZG PTL:  mgr Łukasz Maj 534-695-792

ptl@poczta.umcs.lublin.pl

Regon: 000816279

NIP: 712-25-21-330

Konto bankowe: PKO S.A. II O. Lublin

nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Nr KRS Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 4328

Skład Zarządu Głównego PTL w kadencji 2017-2020

Przewodnicząca prof nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram
Wiceprzewodniczący prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
biogram
Wiceprzewodniczący prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
biogram
Sekretarz dr Urszula Jęczeń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram
Skarbnik
dr Renata Kołodziejczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
biogram
Członkowie dr Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
biogram
prof. nadzw. dr hab. Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
biogram
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
biogram
dr Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
biogram
prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
biogram
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
biogram