V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce”

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce”

Kolejna już edycja konferencji odbyła się w dniach 16–17 września 2017 r. w gmachu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Cykl konferencji o tytule Logopedia w teorii i praktyce stanowi sztandarowe działanie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Tegoroczne wydarzenie miało inny wymiar, ponieważ połączyło we wspólnym działaniu obok ŚO PTL, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.