LOGOPEDIA 47-1

LOGOPEDIA 47-1

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2018
47-1
Strona tytułowa
English Version
Słowo wstępne
Spis treści
English Version

Urszula Mirecka, Emilia Kowal
Realizacja fonemowo-sylabowej struktury wyrazów w mowie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
DOI https://doi.org/10.24335/vybd-jy76
English Version

Paulina Krzeszewska, Emilia Mikołajewska
Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
DOI: https://doi.org/10.24335/8yqd-jj64
English Version

Monika Łuszczuk
Wpływ wybranych zaburzeń morfologiczno-czynnościowych w obszarze ustno-twarzowym na jakość artykulacji u dzieci w wieku 5–7 lat
DOI: https://doi.org/10.24335/zn0b-jf37
English Version

Karolina Grabowska, Jan Borys, Bożena Kosztyła-Hojna, Bożena Antonowicz, Diana Moskal-Jasińska
Ocena wymowy i sprawności narządów artykulacyjnych u pacjentów z wadą szkieletową twarzy klasy III przed zabiegiem i po zabiegu ortognatycznym
DOI: https://doi.org/10.24335/8c1r-my03

Magdalena Kozłowska
Rozwój językowy a rozwój psychomotoryczny dzieci z padaczką
DOI: https://doi.org/10.24335/204f-p828
English Version

Wojciech Lipski
Zaburzenia konotacji jako wskaźnik rozpadu systemu językowego
DOI: https://doi.org/10.24335/0gys-n990
English Version

Aneta Domagała
Jak pacjenci z chorobą Alzheimera opisują osoby, miejsca i sytuacje? Charakterystyka trudności w zakresie komunikacji językowej w umiarkowanej fazie otępienia
DOI: https://doi.org/10.24335/q5c3-cy36
English Version

Ewa Niestorowicz, Magdalena Szubielska
Wpływ deskrypcji dzieła sztuki na jego percepcję
DOI: https://doi.org/10.24335/93nv-1r85
English Version

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Małgorzata Majcher
Trudności w zakresie przebiegu czynności grafomotorycznych u dzieci z klas I oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
DOI: https://doi.org/10.24335/njry-h912
English Version

Tomasz Niestorowicz
Wiedza eksplicytna i implicytna w nabywaniu kompetencji gramatycznej w procesie przyswajania języka drugiego
DOI: https://doi.org/10.24335/8mpk-bp72
English Version

Urszula Jęczeń
Metafory dziecięce inspiracją do zmiany myślenia o rozwoju poznawczym i terapii logopedycznej
DOI: https://doi.org/10.24335/hqyb-0691
English Version

Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak
Jąkanie a fobia społeczna – główne zagadnienia terapii biologicznej fobii społecznej
DOI: https://doi.org/10.24335/zhdq-m854
English Version

Zdzisław Marek Kurkowski
Lateralizacja słuchowa – wybrane problemy diagnozy i terapii
DOI: https://doi.org/10.24335/gta1-qa97
English Version

Anna Kruczyńska-Werner
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – aktualne możliwości terapii dostępne w Polsce
DOI: https://doi.org/10.24335/asp4-c842
English Version

Marta Wysocka, Magdalena Kwaterkiewicz
Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy
DOI: https://doi.org/10.24335/yc7j-da29
English Version

Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor
O popularnych, lecz dyskusyjnych ćwiczeniach języka w przypadku obwodowych zaburzeń artykulacji
DOI: https://doi.org/10.24335/0ymz-rh51
English Version

Piotr Misiowiec, Edyta Zomkowska, Natalia Jarmołowicz-Aniołkowska, Maria Hortis-Dzierzbicka
Instrumentalne badanie FEES w ocenie zaburzeń połykania u chorych z naczyniopochodnym uszkodzeniem OUN – wady i zalety
DOI: https://doi.org/10.24335/sm6d-er85
English Version

Mirosław Michalik
Lingwistyczne podstawy terapii logopedycznej osób niemownych i niemówiących
DOI: https://doi.org/10.24335/Y9PQ-QY33
English Version

Łukasz Maj
Teoretyczne podstawy systemu PECS (Picture Exchange Communication System)
DOI: https://doi.org/10.24335/N6GK-RD21
English Version

Monika Kaźmierczak
Rodzaje i funkcje gestów fonicznych wykorzystywanych w postępowaniu logopedycznym
DOI: https://doi.org/10.24335/ztwj-nx92
English Version

Jolanta Panasiuk
Zespół psychoorganiczny wieku rozwojowego w diagnozie i terapii logopedycznej
DOI: https://doi.org/10.24335/qmhc-rv54
English Version

Kamila Bigos
Sprawności interakcyjne dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
DOI: https://doi.org/10.24335/658q-s170

Barbara Ostapiuk, Danuta Pluta-Wojciechowska,
Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak
Dyskusja po dyskusji na konferencji w Chorzowie, czyli o niektórych problemach logopedii w Polsce
DOI: https://doi.org/10.24335/01f0-8025

ZBIGNIEW TARKOWSKI
Wizerunek i samoocena logopedy
DOI: https://doi.org/10.24335/p4q4-qa66

Alina Maciejewska, Analogia w języku i umyśle. Teoria „grup proporcjonalnych relacji” w badaniach nad kompetencją językową uczniów i studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, ss. 364, rec. Jolanta Panasiuk

Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Wydawnictwo Ergo-Sum, Bytom 2017, ss. 457, rec. Renata
Gliwa

Mirosław Michalik, Rec: Ewa Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa, Wydawnictwo Harmonia Universalis,
Gdańsk 2018, ss. 344.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Manon Spruit, Giełkot, Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki i terapii. Wydawnictwo Edukacyjne. Kraków 2017, ss. 154.

Ewa Muzyka-Furtak, Rec: Dorota Szubstarska, „Słowa w akcji! Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania rozwoju mowy”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016 i 2017.

Agnieszka Okrasińska, Rec: Zbigniew Tarkowski, A Systems Approach to the Psychosomatics of Stuttering, Nova Sciences
Publishers, New York 2018, ss. 245.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Katarzyna Węsierska, Katarzyna Gaweł, red. Zaburzenia płynności mówienia. Harmonia Universalis, Gdańsk 2018, ss. 366

Zbigniew Tarkowski, Rec: Katarzyna Węsierska (red. nauk.), „Forum Logopedy” 2018, nr 26.