X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce. Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia w teorii i praktyce. Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”

Sztandardowym działaniem Śląskiego Oddziału PTL jest organizowanie cyklicznych konferencji pt. Logopedia w teorii i praktyce. W dniach 16–17 września 2019 r. w budynku Szpitala Wojewódzkiego nr 5 w Sosnowcu odbyła się kolejna – dziesiąta już – konferencja z tego cyklu nosząca tytuł Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej, adresowana do logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspomagających, lekarzy, pielęgniarek, protetyków słuchu, rehabilitantów. Program konferencji obejmował część wykładową, warsztatową, a także sesję posterową. W czasie konferencji po raz kolejny została przyznana Nagroda Logopedia Silesiaca. Laureatką tej nagrody w roku 2019 została Pani dr hab. Irena Polewczyk.