LOGOPEDIA Tom 28, 2000

LOGOPEDIA Tom 28, 2000

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2000
28

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 3

Stanisław Grabias, Mowa i jej zaburzenia, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 7-36

Halina Mierzejewska, Danuta Emiluta-Rozya, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 37-48

Henryk Skarżyński, Małgorzata Mueller-Malesińska, Wanda Wojnarowska, Klasyfikacja zaburzeń słuchu, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 49-60

Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 61-68

Grażyna Jastrzębowska, Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy – przegląd stanowisk, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 69-84

Anna Herzyk, Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 85-104

Zdzisław M. Kurkowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 105-114

Anna Sołtys-Chmielowicz, Klasyfikacje wad wymowy, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 115-122

Barbara Ostapiuk, Zaburzenia dźwiękowe realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 123-144

Zbigniew Tarkowski, Klasyfikacja niepłynności mówienia, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 145-152

Marta Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 153-166

Tadeusz Gałkowski, Nowe podejścia do niepełnosprawności. Uporządkowania terminologiczne, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 167-174

Jolanta Panasiuk, Rec: Gerald Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 175-178

Urszula Mirecka, Rec: Włodzimierz Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 179-182

Urszula Jęczeń, Rec: Tomasz Maruszewski, Elżbieta Ścigała, Emocje -aleksytymia – poznanie, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 183-186

Małgorzata Rocławska-Daniluk, Rec: Linda Clark, Catherin Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 187-190

Aneta Domagała, Rec: Grażyna Krasowicz-Kupis, Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9 letnich, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 191-194

Urszula Mirecka, Rec: Marina Zalewska, Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 195-200

Ewa Muzyka, Rec: Czesław Dziemidowicz, Dziecko głuche i język ojczysty. Traktat o rozwoju języka w całkowitej ciszy, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 201-206

Anita Trochymiuk, Rec: Armin Löwe, Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu, „Logopedia”, 2000, t. 28, s. 207-210.