LOGOPEDIA Tom 38, 2009

LOGOPEDIA Tom 38, 2009

OKŁADKA Logopedia 38-2009 POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2009
38

Strona tytułowa, „Logopedia”, t. 38, 2009.

Tomasz Woźniak, Słowo wstępne, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 5-6.

Spis treści, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 7-8.

Галина Васильевна Чиркина, Дифференциация обучения детей с нарушениями речи в контексте Специального стандарта начального школьного образования, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 9-42.

Paиca Иbaнobнa Лалаева, Современные аспекты изучения механизмов нарушений письменной речи, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 43-55.

Dobrinka Georgiewa, Evidence-Based Practice in Fluency and Voice Disorders. The Bulgarian Experience, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 57-69.

Corrado Fagnani, Steen Fibiger, Axel Skytthe, Jacob v. B. Hjelmborg, Heritability and Genetic Relationship of Adult Self-Reported Stuttering, Cluttering and Childhood Speech-Language Disorders, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 71-100.

Mirosław Michalik, Wczesna interwencja logopedyczna w świetle ostatnich koncepcji neuropsychologicznych,  „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 101-118.

Danuta Pluta-Wojciechowska, Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 119-147.

Ewa Muzyka-Furtak, Głuchota i niedosłuch – mechanizmy nabywania wyrazów pochodnych,  „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 149-172.

Anita Trochymiuk, Radosław Święciński, Artykulograficzne badanie wymowy grzbietowej, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 173-201.

Agnieszka Pluta, Henryk Skarżyński, Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowanych przez muzykę. Przegląd literatury, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 203-213.

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 215-227.

Katarzyna Rogala, Elżbieta Szabelska, Badanie słuchowej pamięci tekstu u dzieci w wieku szkolnym z ADHD lub schizofrenią, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 229-246.

Joanna Soboń, Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mówienia. Studium przypadku jedenastoletniej uczennicy, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 247-267.

Ewa Domagała-Zyśk, Rec: Barbara Ostapiuk, Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 269-277.

Danuta Pluta-Wojciechowska, Rec: Marta Korendo, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2006, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 279-280.

Ewa Krajna, Rec: Anita Trochymiuk, 100-wyrazowy test artykulacyjny, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2008, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 281-283.

Zbigniew Tarkowski, Rec: Joanna Soboń, Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 285-289.

Jolanta Machowska, Rec: Mirosław Michalik, Nabywanie kategorii przypadka. Wiek wczesnoszkolny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 291-294.

Bronisław Rocławski, Wspomnienie: Izabela Maria Rocławska (1943–2009), „Logopedia”, t. 38, 2009, s. 295-296.