LOGOPEDIA Tom 27, 2000

LOGOPEDIA Tom 27, 2000

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2000
27

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2000, t. 27, s. 3

Elżbieta Minczakiewicz, Urszula Zofia Parol (1942-1998), „Logopedia”, 2000, s. 5-8

Bożydar L. Kaczmarek, Mózg a mowa, „Logopedia”, 2000, s. 9-22

Anna Herzyk, Afazja: mechanizmy mózgowe i symptomatologia, „Logopedia”, 2000, s. 23-54

Jolanta Panasiuk, Komunikacja a w afazji, „Logopedia”, 2000, s. 55-80

Maria Przybysz-Piwkowa, Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją, „Logopedia”, 2000, s. 81-92

Aleksandra Duranowska-Serocka, Zaburzenia czynności językowych i aktywności w kontaktach z otoczeniem po uszkodzeniu struktur podkorowych w wyniku udaru mózgu, „Logopedia”, 2000, s. 93-112

Jolatna Panasiuk, Danuta Turzańska, Dynamika wycofywania się zaburzeń afatycznych u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym. Studium przypadku, „Logopedia”, 2000, s. 145-152

Lidia Sikora, O terapii logopedycznej pacjentki z z afazją sensoryczno-motoryczną. Opis przypadku, „Logopedia”, 2000, s. 145-152

Katarzyna Gustaw, Ursula Mirecka, Dyzatria w chorobach neurodegeneracyjnych. Skala Dyzatrii w diagnozie pacjenta ze zwyrodnieniem móżdżkowo-oliwkowym, „Logopedia”, 2000, s. 153-160

Beata Bielak, Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium przypadku, „Logopedia”, 2000, s. 161-172

Stefania Poniatowska, Katarzyna Durda-Delik, Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi. Studium przypadku, „Logopedia”, 2000, s. 173-187

Urszula Jęczeń, rec: Joseph LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy mózgu emocjonalnego, „Logopedia”, 2000, s. 187-190

Jolanta Panasiuk, rec: Bogusław Kwarciak, Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej, „Logopedia”, 2000, s. 191-196

Mariola Bocian, rec: Ewa Pisula, Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia, „Logopedia”, 2000, s. 197-200

Anita Trochymiuk, rec: Jadwiga Cieszyńska, Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, „Logopedia”, 2000, s. 201-206

Tomasz Zaleski, rec: Olivier Sacks, Zobaczyć głos, „Logopedia”, 2000, s. 207-208

Aneta Domagała, rec: Mark Selikowitz, Jąkanie, „Logopedia”, 2000,v s. 213-214

Mieczysław Chęciek, rec: Zbigniew Tarkowski, Jąkanie, „Logopedia”, 2000, s. 213-214.

Ewa Muzyka, Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej „Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy – Afazja – Zaburzenia rozwoju mowy”, „Logopedia”, 2000, s. 215-218

Mieczysław Chęciek, III Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Płynności Mówienia (IFA), „Logopedia”, 2000, s. 219