LOGOPEDIA Tom 28, 2000

LOGOPEDIA Tom 28, 2000

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2000
28

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia” 28, 2000, s. 5

Stanisław Grabias, Mowa i jej zaburzenia, „Logopedia” 28, 2000, s. 7-36

Halina Mierzejewska, Danuta Emilut-Rozya, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Logopedia” 28, 2000, s. 37-48

Henryk Skarżyński, Małgorzata Mueller-Malesińska, Wanda Wojnarowska, Klasyfikacja zaburzeń słuchu, „Logopedia” 28, 2000, s. 49-60

Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Klasyfikacja zaburzeń głosu, „Logopedia” 28, 2000, s. 61-68

Grażyna Jastrzębowska, Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy– przegląd stanowisk, „Logopedia” 28, 2000, s. 69-84

Anna Herzyk, Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń, „Logopedia” 28, 2000, s. 85-104

Zdzisław M. Kurkowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, „Logopedia” 28, 2000, s.105-113

Anna Sołtys-Chmielowicz, Klasyfikacje wad wymowy, „Logopedia” 28, 2000, s. 115-122

Barbara Ostapiuk, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, „Logopedia” 28, 2000, s. 123-143

Zbigniew Tarkowski, Klasyfikacja niepłynności mówienia, „Logopedia” 28, 2000, s. 145-151

Marta Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, „Logopedia” 28, 2000, s. 153-165

Tadeusz Gałkowski, Nowe podejścia do niepełnosprawności. Uporządkowania terminologiczne, „Logopedia” 28, 2000, s. 167-173

Jolanta Panasiuk, rec: Gerald Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, „Logopedia” 28, 2000, s. 175-179

Urszula Mirecka, rec: Włodzimierz Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, „Logopedia” 28, 2000, s. 181-185

Urszula Jęczeń, rec: Tomasz Maruszewski, Elżbieta Ścigała: Emocje – aleksytymia – poznanie, „Logopedia” 28, 2000, s. 187-190

Małgorzata Rocławska-Daniluk, rec: Linda Clark, Catherin Ireland: Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, „Logopedia” 28, 2000, s. 191-193

Aneta Domagała, rec: Grażyna Krasowicz-Kupis: Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 69-letnich, „Logopedia” 28, 2000, s. 195-198

Urszula Mirecka, rec: Marina Zalewska: Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnieniem rozwojem mowy, „Logopedia” 28, 2000, s. 199-203

 Ewa Muzyka, rec: Czesław Dziemidowicz: Dziecko głuche i język ojczysty. Traktat o rozwoju języka w całkowitej ciszy, „Logopedia” 28, 2000, s. 205-210

Anita Trochymiuk, rec: Armin Löwe: Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu, „Logopedia” 28, 2000, s. 211-214