LOGOPEDIA Tom 29, 2001

LOGOPEDIA Tom 29, 2001

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2001
29

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Stanisław Grabias, Wstęp, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 3

Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak, Schizofazja, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 7-36

Anna Sołtys-Chmielowicz, Rotacyzm, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 37-51

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Słuch fonemowy. Odkrywanie elementarnych jednostek systemu językowego, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 53-70

Helena Borowiec, Analogia w języku 6-letnich dzieci, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 71-86

Bohdan Mackiewicz, Odwzorowywanie czynności pokarmowych w ruchach artykulacyjnych, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 87-92

Iwona Werner, Piotr Jaśkowski, Jan Ober, Zastosowanie testu słów łańcuchowych i zdań łańcuchowych w grupie dyslektyków i osób dobrze czytających, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 93-104

Elżbieta Nitendel-Bujakowa, Anna Kołtun, Opieka logopedyczna nad dziećmi z ryzyka ciążowo-porodowego, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 105-116

Jolanta Panasiuk, Język a komunikacja u osób po uszkodzeniu mózgu, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 117-129

Katarzyna Gustaw, Urszula Mirecka, Dyzartria jako objaw kliniczny boreliozy – studium przypadku, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 131-138

Urszula Jęczeń, Umysłowa reprezentacja strachu. Analiza wypowiedzi trojga dzieci: w normie intelektualnej i upośledzonych umysłowo, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 139-149

Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji – możliwości i ograniczenia terapii w starszym wieku szkolnym, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 151-167

Anna Sołtys-Chmielowicz, rec: Józef Surowaniec: Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 169-171

Ewa Muzyka, rec: Józef Stachyra: Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 173-178

Urszula Jęczeń, rec: Małgorzata Kościelska: Oblicza upośledzenia, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 179-182

Urszula Mirecka, rec: Mark L. Knapp, Judith A. Hall: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 183-190

Aneta Domagała, rec: Jadwiga Cieszyńska: Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dyslekcji, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 191-193

Danuta Grzesiak-Witek, rec: Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Red. T. Gałkowski, J. Kossewska, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 195-199

Ewa Muzyka, „Wykorzystywanie metody audytywno-werbalnej w pracy z dziećmi niesłyszącymi”. Sympozjum z udziałem prof. Warrena Estabrooksa, „Logopedia”, 2001, t. 29, s. 201-205