LOGOPEDIA Tom 49-1, 2020

LOGOPEDIA Tom 49-1, 2020

POLSKIE TOWARZYSTWO LOGOPEDYCZNE
ISSN 0459-6935
LOGOPEDIA
LUBLIN 2020
49-1

Strona tytułowa „Logopedia”, 49-1, 2020

Spis treści „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 5-6

Jolanta Panasiuk, Słowo wstępne, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 7-8,
DOI: https://doi.org/10.24335/r2dk-jv95

Mirosław Michalik, Małgorzata Krajewska, Prof. dr hab. Maria Zarębina (1922–2020), „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 11-13,
DOI: https://doi.org/10.24335/7p6q-ws78

Mirosław Michalik, Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (1941–2019), „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 15-17,
DOI: https://doi.org/10.24335/wns1-vc97

Mirosław Michalik, Prof. dr hab. Teodozja Rittel (1938–2019), „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 19-22,
DOI: https://doi.org/10.24335/18m3-7h25

Lilianna Konopska, Elżbieta Teresińska, Foniatryczne i fonacyjne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 25-46
DOI: https://doi.org/10.24335/5s1k-eq91

Danuta Pluta-Wojciechowska, Terapia tradycyjna a terapia strategiczna dyslalii obwodowej, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 47-66
DOI: https://doi.org/10.24335/hg61-s390

Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak, Agata Sujecka-Brzóska, Propozycja modelu współpracy logopedy i ortodonty, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 67-82
DOI: https://doi.org/10.24335/wgtd-ka41

Monika Łuszczuk, Czy (a)symetria w obrębie kompleksu orofacjalnego
może być związana z preferencją ręki?, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 83-94

DOI: https://doi.org/10.24335/q73w-f795

Jolanta Panasiuk, Agramatyzm w afazji, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 95-123
DOI: https://doi.org/10.24335/14xw-2v87

Kamila Bigos, Badanie rozumienia wypowiedzi w afazji – propozycja metodologiczna, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 125-151
DOI: https://doi.org/10.24335/pz9c-kt95

Marta Wysocka, Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 153-166
DOI: https://doi.org/10.24335/74zp-tz51

Katarzyna Sienkiewicz, Krzysztof Kochanek, Badania obiektywne słuchu u osób z zespołem Downa a dalsze postępowanie logopedyczne, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 167-181
DOI: https://doi.org/10.24335/HKYT-8P21

Ewelina Zając, Ocena sprawności komunikacyjnej chłopca z zespołem MELAS, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 185–195
DOI: https://doi.org/10.24335/vn6d-sf20

Magdalena Bury-Kamińska, Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 197–218,
DOI: https://doi.org/10.24335/28j5-4g84

Urszula Jęczeń, Aleksandra Kalinowska, Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka z zespołem Cri du Chat. Studium przypadku, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 219–237,
DOI: https://doi.org/10.24335/f87k-ds95

Aneta Domagała, Rec: Kamila Potocka-Pirosz, Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby Alzheimera. Studium przypadków, Warszawa 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 309, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 241–243,
DOI: https://doi.org/10.24335/rbns-sp94

Monika Budkowska, Rec: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik, Starość – jak ją widzi logopedia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 192, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 245–247,
DOI: https://doi.org/10.24335/9xwn-xe55

Jolanta Panasiuk, Rec: Kamila Potocka-Pirosz, Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby Alzheimera. Studium przypadków, Warszawa 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 309, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 249–252,
DOI: https://doi.org/10.24335/ym6s-tc62

Paulina Krzeszewska, Rec: Sprawozdanie z konferencji logopedyczno-ortodontycznej „Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania”, Katowice, 17.07.2020 roku, „Logopedia”, 49-1, 2020, s. 255–258,
DOI: https://doi.org/10.24335/c8sk-k354