Szkolenia organizowane w Lubelskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego od ponad pięćdziesięciu lat zrzesza logopedów – teoretyków i praktyków – aktywnie działających na rzecz rozwoju logopedii w regionie i kraju. Jako największy Oddział, przez kolejne lata, realizowano cele i założenia Towarzystwa podczas licznych spotkań, dyskusji i konferencji naukowo-szkoleniowych. Ostatni rok pod tym względem odznaczył się w sposób szczególny.

W czasie trwania obecnej kadencji Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działalność oddziału polegała przede wszystkim na organizacji tematycznych szkoleń skierowanych do logopedów oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną przez nie tematyką. Pierwsze z nich, pt. „Twórczy język” w ruchu – metoda choreoterapeutyczna w terapii logopedycznej, odbyło się dn. 21 października 2018 r., i zostało przeprowadzone przez Panią mgr Sylwię Sawę, kolejne, pt. Programowanie języka polskiego u dzieci dwujęzycznych, odbyło się niespełna miesiąc później – 16 listopada 2018 r. i zostało przeprowadzone przez Panią mgr Urszulę Ciszewską-Psujek. Rok 2019 dla naszego Oddziału rozpoczął się organizacją dwudniowego szkolenia, pt. Terapia zaburzeń artykulacyjnych w praktyce logopedycznej, które w dn. 19-20 stycznia przeprowadziła Pani dr Anna Sołtys-Chmielowicz. W dn. 2-3 lutego 2019 r., odbyło się szkolenie prowadzone przez Panią dr Katarzynę Itę Bieńkowską, pt. Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej. W lutym zorganizowaliśmy jeszcze jedno szkolenie, poświęcone tematyce autyzmu, które poprowadziła Pani mgr Magdalena Tarnawska, pt. Pokazuję, mówię, rozmawiam – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych. Ostatnie szkolenie w 2019 r. przeprowadziła Pani mgr Magdalena Mastalerek-Dudek, a dotyczyło ono wykorzystania masażu Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka.