Docent Maria Przybysz-Piwko (1950-2016)

Docent Maria Przybysz-Piwko (1950-2016)

Językoznawca, logopeda, współtwórczyni logopedii warszawskiej.

Jej ścieżka pracy naukowej wiodła przez Instytut Języka Polskiego w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Języka Polskiego, Zakład Fonetyki i Logopedii oraz Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Była Wiceprezesem Towarzystwa Kultury Języka, Przewodniczącą Polskiego Kolegium Logopedycznego, członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pułtusku. 

Podejmowała odpowiedzialność za sprawy lokalne, samorządowe, była Radną w Markach, przez trzy kolejne kadencje przewodniczyła Radzie Miasta.  Była człowiekiem wielkiej szlachetności.